محصولات سازند روی

محصولات سازند روی تولید روزانه 22 تن شمش روی با خلوص 99/97 تا 99/99 شمش با قالب های 25 کیلوئی و جامبو ( یک تنی )  دریافت علامت استانداردتشویقی  Z*5و Z*4و 3*z و2*z در تولید شمش روی وسیستمهای مدیریت کیفیت 9001:2008  ISOو ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و  HSE  روش تولید از طریق هیدرو متالوژی بوده واز آخرین […]

روش اجرایی ارتباطات

1 – هدف: هدف از تدوین و اجرای این رویه ، ارائه روشی به منظور برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی است که شامل کلیه ارتباطات درون و برون سازمانی کلیه واحدهای شرکت به منظور اطمینان از تعاملات ضروری مؤثر با کلیه ذینفعان می باشد. 2 – شرح مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش بر عهده نماینده مدیریت […]

نظام نامه سازند روی

فهرست عناوین نظامنامه سازند روی   1-  هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این نظامنامه تشریح نحوه استقرار و کاربرد مستندات موجود سازمان از قبیل فرآیندها ، روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری که بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ( سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، زیست محیطی ISO 14001:2004 و  ایمنی و […]

معرفی سازند روی

شرکت سازند روی زنجان با هدف تولید شمش روی در اواخر سال 82 با تناژ روزانه 5 تن شروع به کار نموده و در طی 3 ماه به ظرفیت رسمی ( 3 هزار تن ) رسید و با برنامه ریزی و سرمایه گزاری اساسی هیئت مدیره و طراحی مناسب سیستم ، زمینه تولید بیشتر از […]