اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سازند روی زنجان SAZANDROOY

کارخانه سازند روی زنجان با هدف تولید شمش روی در اواخر سال 82 با تناژ روزانه 5 تن شروع به کار نموده و در طی 3 ماه به ظرفیت رسمی ( 3 هزار تن ) رسید و با برنامه ریزی و سرمایه گزاری اساسی هیئت مدیره و طراحی مناسب سیستم ، زمینه تولید بیشتر از ظرفیت رسمی فراهم گردید . بطوریکه در حال حاضر این کارخانه با توجه به دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی خط تولید و انجام تحقیقات تخصصی قادر به تولید روزانه 24 تن شمش روی با خلوص 96/99 تا 99/99  می باشد و در ضمن موفق به دریافت علامت استاندارد تشویقی   Z*5و Z*4 و 3*z و2*z   در تولید شمش روی و سیستم مدیریت کیفیت

 ISO  9001:2015    ISO 14001:2015   BS OHSAS 18001:2007  گردیده است و همچنین این کارخانه به عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد استان زنجان در سال 93 انتخاب گردیده است

لازم به ذکر است که روش تولید از طریق هیدرو متالوژی بوده واز آخرین دستاوردهای تکنولوژی در این صنعت استفاده گردیده است. از دیگرتولیدات این کارخانه دو نوع شمش با قالب های 25 کیلوئی و جامبو ( یک تنی ) می باشد

از عمده صنایع مصرف کننده شمش تولیدی کارخانه سازند روی زنجان میتوان به صنایع فولاد ، لاستیک سازی ، صنایع کاشی سازی ، صنایع گالوانیزاسیون و … اشاره نمود

تولید شمش روی با خلوص 99/99

تولید روزانه 22 تن شمش روی با خلوص 99/97 تا 99/99 با روش هیدرو متالوژی و استفاده از آخرین دستاوردهای روز این تکنولوژی در این صنعت روی

سازند روی زنجان
سازند روی زنجان

آزمایشگاه کنترل کیفی

انتخاب شرکت سازند روی به عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد استان زنجان در سال 93 و دریافت علامت استاندارد تشویقی Z*5 و Z*4 و 3*z و 2*z در تولید شمش روی

شرکت سازند روی موفق به دریافت گواهینامه های :

سیستم مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و HSE management system